Kontakt


Marek Suchý
Veľká Paka 336
930 51 Veľká Paka
tel. 0903 441 357, 0911 910 611
IČO: 41641451 Okresný úrad Dunajská Streda Číslo živnostenského registra: 110-155942

Číslo účtu: SK77 8360 5207 0042 0635 2472
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, vložka č. 1503/B